Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 7 - Đề số 1


Đề bài

Người ta chọn ra \(30\) em trong số học sinh khối 6 của một trường THCS để cân. Kết quả được ghi lại trong bảng sau, đơn vị là kg.

a) Dấu hiệu ở đây là gì và bảng trên được gọi là bảng gì ? (1 điểm)

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét (3 điểm)

c) Vẽ biểu đồ chữ nhật (2 điểm)

d) Tính số trung bình cộng (3 điểm)

e) Nếu chọn tùy ý một học sinh khối 6 của trường đó không thuộc vào số \(30\) em trên thì em thử dự đoán số cân nặng của bạn đó (1 điểm).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học trong chương 3. Thống kê để giải các câu hỏi của bài toán.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu ở đây là cân nặng của \(30\) em học sinh bất kì thuộc khối \(6\) của một trường THCS.

Bảng trên được gọi là bảng các giá trị của dấu hiệu.

b) Bảng “tần số”

Nhận xét:

Số các giá trị khác nhau là \(30\).

Giá trị cao nhất là \(38kg\); giá trị thấp nhất là \(26kg.\)

Phần lớn các giá trị thuộc vào khoảng từ \(29kg\) đến \(31kg.\)

c) Biểu đồ chữ nhật.

d) Có thể lập bảng để tính số trung bình cộng

Vậy cân nặng trung bình của \(30\) em học sinh bất kì trong khối 6 của trường THCS đó là \(30,6kg.\)

e) Nếu chọn tùy ý một học sinh khối 6 của trường đó không thuộc vào số \(30\) em trên thì em dự đoán số cân nặng của bạn đó khoảng \(30kg.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.