Bài 5 trang 10 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải bài 5 trang 10 VBT toán 7 tập 1. Tìm x, biết: x + 1/3 = 3/4...

Đề bài

Tìm \(x\), biết:

a) \(x  +   \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{4}\)

b) \(x - \dfrac{2}{5} = \dfrac{5}{7}\)

c) \(-x - \dfrac{2}{3}\) = \(- \dfrac{6}{7}\)

d) \(\dfrac{4}{7} - x = \dfrac{1}{3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc chuyển vế:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: Với mọi \(x, y , z ∈\mathbb Q\), ta có:

\(x + y = z \Rightarrow x = z-y\).

Lời giải chi tiết

a)  \(x  +   \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{4} \Rightarrow x=  \dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{3}=  \dfrac{9}{12} - \dfrac{4}{12} = \dfrac{5}{12}\)

b)  \(x - \dfrac{2}{5} = \dfrac{5}{7} \Rightarrow x = \dfrac{5}{7} + \dfrac{2}{5} = \dfrac{25}{35} + \dfrac{14}{35}= \dfrac{39}{35} = 1\dfrac{4}{35}\)

c) \(-x - \dfrac{2}{3} = - \dfrac{6}{7}\)

Ta có:   \(\dfrac{-2}{3} + \dfrac{6}{7} = x \)

\( \Rightarrow x = -\dfrac{14}{21} + \dfrac{18}{21}= \dfrac{4}{21}\)

d) \(\dfrac{4}{7} - x = \dfrac{1}{3}\) 

Ta có: \(\dfrac{4}{7} - \dfrac{1}{3} = x\)

\(  \Rightarrow x = \dfrac{12}{21} - \dfrac{7}{21}= \dfrac{5}{21}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 29 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí