Bài 37 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 2


Giải bài 37 trang 56, 57 VBT toán 7 tập 2. Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống sau đây...

Đề bài

Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đơn thức.

Lời giải chi tiết

Kết quả :


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí