Bài 36 trang 33 Vở bài tập toán 8 tập 1


Đề bài

Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức \(A\) có chia hết cho đơn thức \(B\) không?

\(A = 15x{y^2} + 17x{y^3} + 18{y^2}\)

\(B = 6{y^2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Công thức: \({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\left( {m \ge n} \right)\) 

- Tính chất chia hết: Nếu tất cả các hạng tử của một đa thức đều chia hết cho một đơn thức thì đa thức chia hết cho đơn thức.

Lời giải chi tiết

Ta có \(A\) chia hết cho \(B\) vì \(15x{y^2}\,\, \vdots \,\,6{y^2};\,\,17x{y^3}\,\, \vdots \,\,6{y^2};\,\,18{y^2}\,\, \vdots \,\,6{y^2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.