Giải bài 29.8 trang 97 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào thông tin trong bảng sau hoàn thành các bài tập từ 29.6 – 29.8 

Trong các nhóm thực vật từ (1) đến (4), nhóm nào tiến hóa về sinh sản? tại sao?

Lời giải chi tiết

Nhóm hạt kín đa dạng nhất vì có hạt được bảo vệ trong quả, có hoa, hoa được thụ phấn đa dạng nhờ côn trùng, gió, ...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài