Giải bài 29.5 trang 97 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu? 

A. Mặt dưới của lá.

B. Mặt trên của lá. 

C. Thân cây. 

D. Rễ cây.

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài