Giải bài 29.10 trang 97 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 150 từ nói về vai trò của thực vật đối với thiên nhiên, đối với con người và các động vật khác.


Lời giải chi tiết

Yêu cầu:

- Nêu được vai trò của thực vật với thiên nhiên; 

- Nêu được vai trò của thực vật đối với con người; 

- Nêu được vai trò của thực vật đối với động vật khác.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài