Giải bài 29.7 trang 97 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào thông tin trong bảng sau hoàn thành các bài tập từ 29.6 – 29.8 

Hãy cho biết môi trường sống của mỗi nhóm thực vật từ (1) đến (4). 29.8. Trong các nhóm thực vật từ (1) đến (4), nhóm nào tiến hoá nhất về sinh sản? Tại sao?


Lời giải chi tiết

(1) Dương xỉ thường sống nơi đất ẩm, chân tường, dưới tán cây trong rừng.

(2) Hạt kín môi trường sống đa dạng môi trường nước, môi trường cạn).

(3) Hạt trần sống trên cạn.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài