Giải bài 29.6 trang 97 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào thông tin trong bảng sau hoàn thành các bài tập từ 29.6 – 29.8 

Hãy xác định tên của các nhóm thực vật từ(1) đến (4).

Lời giải chi tiết

(1) Dương xỉ, (2) Hạt kín, (3) Hạt trần, (4) Rêu. 


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài