Giải bài 29.6 trang 97 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Hãy xác định tên của các nhóm thực vật từ(1) đến (4).

Đề bài

Dựa vào thông tin trong bảng sau hoàn thành các bài tập từ 29.6 – 29.8 

Hãy xác định tên của các nhóm thực vật từ(1) đến (4).

Lời giải chi tiết

(1) Dương xỉ, (2) Hạt kín, (3) Hạt trần, (4) Rêu. 


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí