Giải bài 29.1 trang 96 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Theo phân loại của Whittaker đại diện nào sau đây không thuộc nhóm Thực vật?

A.(1)

B.(2)

C.(3)

D.(4)

 


Lời giải chi tiết

Đáp án B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài