Bài 27 trang 25 Vở bài tập toán 8 tập 1


Giải bài 27 trang 25 VBT toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^2 +4x -y^2 + 4 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

LG a

\({x^2} + 4x - {y^2} + 4\); 

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

- Áp dụng các hằng đẳng thức: 

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

\({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\)

Giải chi tiết:

\(\eqalign{
&\; {x^2} + 4x - {y^2} + 4 \cr 
&= ({x^2} + 4x + 4) - {y^2} \cr 
&  = {\left( {x + 2} \right)^2} - {y^2} \cr 
&= \left( {x + 2 - y} \right)\left( {x + 2 + y} \right) \cr} \) 

LG b

\(3{x^2} + 6xy + 3{y^2} - 3{z^2}\); 

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\) 

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

\({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\)

Giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,3{x^2} + 6xy + 3{y^2} - 3{z^2} \cr 
& = 3.\left( {{x^2} + 2xy + {y^2} - {z^2}} \right)  \cr 
& = 3.\left[ {{{\left( {x + y} \right)}^2} - {z^2}} \right] \cr 
&= 3\left( {x + y - z} \right)\left( {x + y + z} \right) \cr} \) 

LG c

\({x^2} - 2xy + {y^2} - {z^2} + 2zt - {t^2}\). 

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

- Áp dụng các hằng đẳng thức: 

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

\({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\)

Giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,{x^2} - 2xy + {y^2} - {z^2} + 2zt - {t^2} \cr 
& = \left( {{x^2} - 2xy + {y^2}} \right) - \left( {{z^2} - 2zt + {t^2}} \right) \cr 
& = {\left( {x - y} \right)^2} - {\left( {z - t} \right)^2} \cr 
& = \left( {x - y - z + t} \right)\left( {x - y + z - t} \right) \cr} \) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài