Giải bài 22.5 trang 77 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?

A. Khởi sinh. 

B. Nguyên sinh.

C. Nấm.

D. Thực vật.

Lời giải chi tiết

Đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài