Giải bài 22.1 trang 77 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Việc phân loại thế giới sống có ý nghĩa gì đối với chúng ta? 

(1) Gọi đúng tên sinh vật. 

(2) Đưa sinh vật vào đúng nhóm phân loại. 

(3) Thấy được vai trò của sinh vật trong tự nhiên và thực tiễn. 

(4) Nhận ra sự đa dạng của sinh giới. 

A. (1), (2), (3).

B.(2), (3), (4) 

C.(1), (2), (4).

D. (1), (3), (4)

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài