Giải bài 22.1 trang 77 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Việc phân loại thế giới sống có ý nghĩa gì đối với chúng ta? (1) Gọi đúng tên sinh vật. (2) Đưa sinh vật vào đúng nhóm phân loại. (3) Thấy được vai trò của sinh vật trong tự nhiên và thực tiễn. (4) Nhận ra sự đa dạng của sinh giới. A. (1), (2), (3). B.(2), (3), (4) C.(1), (2), (4). D. (1), (3), (4)

Đề bài

Việc phân loại thế giới sống có ý nghĩa gì đối với chúng ta? 

(1) Gọi đúng tên sinh vật. 

(2) Đưa sinh vật vào đúng nhóm phân loại. 

(3) Thấy được vai trò của sinh vật trong tự nhiên và thực tiễn. 

(4) Nhận ra sự đa dạng của sinh giới. 

A. (1), (2), (3).

B.(2), (3), (4) 

C.(1), (2), (4).

D. (1), (3), (4)

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí