Giải bài 22.4 trang 77 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tên phổ thông của loài được hiểu là 

A. cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng miền, quốc gia. 

B. Tên giống + Tên loài + (Tên tác giả, năm công bố). 

C. cách gọi phổ biến của loài có trong danh mục tra cứu. 

D. Tên loài + Tên giống + (Tên tác giả, năm công bố).

 


Lời giải chi tiết

Đáp án C. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài