Giải bài 22.2 trang 77 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tiêu chí nào sau đây được dùng để phân loại sinh vật? 

(1) Đặc điểm tế bào. 

(2) Mức độ tổ chức cơ thể. 

(3) Môi trường sống. 

(4) Kiểu dinh dưỡng. 

(5) Vai trò trong tự nhiên và thực tiễn. 

A.(1), (2), (3), (5). 

B. (2), (3), (4), (5) 

C. (1), (2), (3), (4) 

D. (1), (3), (4), (5).

 


Lời giải chi tiết

Đáp án C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài