Giải bài 22.3 trang 77 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây? 

A. Loài -> Chi (giống) –> Họ –> Bộ –> Lớp –> Ngành Giới. 

B. Chi (giống) –> Loài –> Họ –> Bộ –> Lớp -> Ngành -> Giới. 

C. Giới –> Ngành -> Lớp –> Bộ –> Họ –> Chi (giống) –> Loài. 

D. Loài -> Chi (giống) –> Bộ –> Họ -> Lớp –> Ngành -> Giới.

 


Lời giải chi tiết

Đáp án A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài