Bài 22.5 trang 30 SBT hóa học 8


Giải bài 22.5 trang 30 sách bài tập hóa học 8. Đốt khí hiđro trong khí oxi người ta nhận thấy cứ 2 thể tích hiđro kết hợp với 1 thể tích oxi tạo thành nước...

Đề bài

Đốt khí hiđro trong khí oxi người ta nhận thấy cứ 2 thể tích hiđro kết hợp với 1 thể tích oxi tạo thành nước.

a) Hãy tìm công thức hoá học đơn giản của nước.

b) Viết phương trình hoá học xảy ra khi đốt hiđro và oxi.

c) Sau phản ứng, người ta thu được 1,8 g nước. Hãy tìm thể tích các khí hiđro và oxi tham gia phản ứng ở đktc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tỉ lệ thể tích chính là tỉ lệ số mol => Tỉ lệ kết hợp giữa 2 nguyên tử H và O => Công thức đơn giản của nước.

b) \(2{H_2}{\rm{ }} + {\rm{ }}{{\rm{O}}_2} \to 2{H_2}O\)

c) Tính nH2O =>nH2 và nO2  => Thể tích hiđro và oxi tham gia phản ứng.

Lời giải chi tiết

a) Công thức hoá học đơn giản của nước :

Em đã biết, ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, những thể tích khí bằng nhau cùng có Số mol phân tử như nhau. Nếu có \(2{V_{{H_2}}}\) kết hợp với \(1{V_{{O_2}}}\)  có nghĩa là số mol H2 = 2 lần số mol O2. Suy ra 2 phân tử Hkết hợp với phân tử O2 hoặc 4 nguyên tử H kết hợp với 2 nguyên tử O.

Để đơn giản hoá : 2 nguyên tử H kết hợp với 1 nguyên tử O. Công thức hóa học đơn giản của phân tử nước là H2O.

b) Phương trình hoá học của phản ứng hiđro cháy trong oxi :

\(2{H_2}{\rm{ }} + {\rm{ }}{{\rm{O}}_2} \to 2{H_2}O\)

c) Thể tích các khí hiđro và oxi tham gia phản ứng :

- Số mol H2O thu được sau phản ứng :

\({n_{{H_2}O}} = \dfrac{{1,8}}{{18}} = 0,1(mol)\)

Theo phương trình hoá học : Số mol H2 = 2 lần số mol O2 = số mol H2O. Thể tích các khí hiđro và oxi tham gia phản ứng ở đktc là :

\({V_{{H_2}}} = 22,4 \times 0,1 = 2,24(l)\)

\({V_{{O_2}}} = \dfrac{{22,4 \times 0,1}}{2} = 1,12\,(lit)\)

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu
 • Bài 22.4 trang 30 SBT hóa học 8

  Giải bài 22.4 trang 30 sách bài tập hóa học 8. Đốt nóng 1,35 g bột nhôm trong khí clo, người ta thu được 6,675 g nhôm clorua. Em hãy cho biết:...

 • Bài 22.3 trang 29 SBT hóa học 8

  Giải bài 22.3 trang 29 sách bài tập hóa học 8. Cho khí hiđro dư đi qua đồng(II) oxit nóng màu đen, người ta thu được 0,32 g kim loại đồng màu đỏ và hơi nước ngưng tụ...

 • Bài 22.2 trang 29 SBT hóa học 8

  Giải bài 22.2 trang 29 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí oxi bằng cách đốt nóng kali clorat:...

 • Bài 22.1 trang 29 SBT hóa học 8

  Giải bài 22.1 trang 29 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy 3,25 g một mẫu lưu huỳnh không tinh khiết trong khí oxi dư, người ta thu được 2,24 lít khí sunfurơ (đktc)...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí