Bài 22.2 trang 29 SBT hóa học 8


Giải bài 22.2 trang 29 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí oxi bằng cách đốt nóng kali clorat:...

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí oxi bằng cách đốt nóng kali clorat:

\(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\)

 (rắn)                   (rắn)       (khí)

Hãy dùng phương trình hoá học trên để trả lời những câu hỏi sau :

a) Muốn điều chế được 4,48 lít khí oxi (đktc) cần dùng bao nhiêu gam KClO3 ?

b) Nếu có 1,5 mol KClO3 tham gia phản ứng, sẽ thu được bao nhiêu gam khí oxi ?

c) Nếu có 0,1 mol KClOtham gia phản ứng, sẽ thu được bao nhiêu mol chất rắn và chất khí ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết cách tính theo PTHH Tại đây.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học 

\(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\)l

 (rắn)                   (rắn)       (khí)

a) Khối lượng KClO3  cần dùng:

- Số mol \({O_2}\) cần điều chế là: \({n_{{O_2}}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,(mol)\)

- Theo phương trình hoá học, số mol KClO3 cần dùng để điều chế được 0,2 mol O2 là :

\({n_{KCl{O_3}}} = \dfrac{{2 \times 0,2}}{3} = \dfrac{{0,4}}{3}\,(mol)\)

- Khối lượng KClO3 cần dùng là :

\({m_{KCl{O_3}}} = \dfrac{{0,4 \times 122,5}}{3} \approx 16,3(g)\)

b) Khối lượng khí oxi điều chế được :

- Theo phương trình hoá học, số mol O2 điều chế được nếu dùng 1,5 mol

\(KCl{O_3}:{n_{{O_2}}} = \dfrac{{3 \times 1,5}}{2} = 2,25\,(mol)\)

- Khối lượng khí oxi điều chế được : \({m_{{O_2}}} = 32 \times 2,25 = 72(g)\)

c) Số mol chất rắn và chất khí thu được nếu có 0,1 mol KClO3

Theo phương trình hoá học, nếu có 0,1 mol KClOtham gia phản ứng, sẽ thu được 0,1 mol chất rắn KCl và số mol khí O2  là \(\dfrac{3 \times 0,1} {2} = 0,15(mol)\).

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu
 • Bài 22.3 trang 29 SBT hóa học 8

  Giải bài 22.3 trang 29 sách bài tập hóa học 8. Cho khí hiđro dư đi qua đồng(II) oxit nóng màu đen, người ta thu được 0,32 g kim loại đồng màu đỏ và hơi nước ngưng tụ...

 • Bài 22.4 trang 30 SBT hóa học 8

  Giải bài 22.4 trang 30 sách bài tập hóa học 8. Đốt nóng 1,35 g bột nhôm trong khí clo, người ta thu được 6,675 g nhôm clorua. Em hãy cho biết:...

 • Bài 22.5 trang 30 SBT hóa học 8

  Giải bài 22.5 trang 30 sách bài tập hóa học 8. Đốt khí hiđro trong khí oxi người ta nhận thấy cứ 2 thể tích hiđro kết hợp với 1 thể tích oxi tạo thành nước...

 • Bài 22.1 trang 29 SBT hóa học 8

  Giải bài 22.1 trang 29 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy 3,25 g một mẫu lưu huỳnh không tinh khiết trong khí oxi dư, người ta thu được 2,24 lít khí sunfurơ (đktc)...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí