Bài 20 trang 126 Vở bài tập toán 8 tập 2


Đề bài

Tấm lịch để bàn có dạng một hình lăng trụ đứng, \(ACB\) là một tam giác cân (h.82).

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết \(AC\) song song với những cạnh nào ?

b) Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Diện tích miếng bìa dùng để làm tấm lịch như trên chính là diện tích xung quanh của lăng trụ đứng có đáy là một tam giác cân.

 Tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tích của chu vi đáy và chiều cao.  

- Chu vi tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó.

Lời giải chi tiết

a)

 

Cạnh \(AC\) song song với cạnh \(A’C’.\)

b) Diện tích miếng bìa dùng để làm tấm lịch như trên là diện tích xung quanh của lăng trụ đứng.

Tam giác \(ABC\) là tam giác cân tại \(C\) nên \(AC=BC=15cm\)

Chu vi tam giác \(ABC\) là:

\(15.2+8=38\;cm\)

Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng như trên là: 

\( 38. 22 = 836\;(cm^2 ) \)

Vậy diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên là  \(836cm^2 \).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.