Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 131 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy lập một sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học để lập sơ đồ.

Lời giải chi tiết

Sơ đồ hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài