Bài 2 mục III trang 81 Vở bài tập Sinh học 8


Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 81 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể, môi trường ngoài cung cấp:

  a) Chất dinh dưỡng, ôxi, nước, muối khoáng qua hệ tiêu hóa.
  b) Thức ăn, nước, muối khoáng, ôxi qua hệ tiêu hóa, hệ hô hấp.
  c) Tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân hủy và khí CO2 từ cơ thể thải ra.
  d) Trong cơ thể, thức ăn được biến đổi thành các hợp chất đơn giản có thể hấp thụ vào máu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Trao đổi chất

Lời giải chi tiết

Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể, môi trường ngoài cung cấp:

x a) Chất dinh dưỡng, ôxi, nước, muối khoáng qua hệ tiêu hóa.
  b) Thức ăn, nước, muối khoáng, ôxi qua hệ tiêu hóa, hệ hô hấp.
  c) Tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân hủy và khí CO2 từ cơ thể thải ra.
x d) Trong cơ thể, thức ăn được biến đổi thành các hợp chất đơn giản có thể hấp thụ vào máu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí