Bài 30. Vệ sinh tiêu hóa

Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 75,76,77 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 75,76,77 VBT Sinh học 8: Liệt kê các thông tin nêu trong SGK cho phù hợp với các cột và hàng trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 77 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 77 VBT Sinh học 8: Cần các biện pháp bảo vệ cho hệ tiêu hóa như thế nào để tiêu hóa có hiệu quả?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 77 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 77 VBT Sinh học 8: Thử nhớ lại xem trong quá trình sống của em từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bỡi những tác nhân có hại nào đối với hệ tiêu hóa và mức độ tác hại tới đâu

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 77 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 77 VBT Sinh học 8: Trong các thói quen ăn uống khoa học, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 78 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 78 VBT Sinh học 8: Thử thiết lập kế hoạch để hình thành một thói quen ăn uống khoa học mà em chưa có.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 78 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 78 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải