CHƯƠNG 8. DA

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 109,110,111 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 109,110,111 VBT Sinh học 8: Quan sát hình 41 SGK, dùng mũi tên (→) chỉ các phần cấu tạo của các lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ dưới da trong sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 112 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 112 VBT Sinh học 8: Chọn các từ, cụm từ: 3, chức năng, tầng sừng, bảo vệ cơ thể, các bộ phận, lớp mỡ, các lớp của da, điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 112 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 112 VBT Sinh học 8: Da có cấu tạo như thế nào? Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 112 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 112 VBT Sinh học 8: Chọn phương án đúng nhất bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4 mục I trang 113,114 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4 mục I Nhận thức kiến thức trang 113,114 VBT Sinh học 8: Da bẩn có hại như thế nào?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 114 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 114 VBT Sinh học 8: Tìm từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Xem lời giải

Bài tập mục III trang 114 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục III Củng cố hoàn thiện trang 114 VBT Sinh học 8: Hãy nêu các biện pháp giữ gìn vệ sinh da và giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp đó.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất