Bài 25. Tiêu hóa ở khoang miệng

Bình chọn:
4.5 trên 73 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 65,66 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 65,66 VBT Sinh học 8: Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 67 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 67 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống ở những câu sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 67 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 67 VBT Sinh học 8: Thực chất biến đổi của thức ăn trong khoang miệng là gì?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 67 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 67 VBT Sinh học 8: Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu”.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 67 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 67 VBT Sinh học 8: Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau khi tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 67,68 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 67,68 VBT Sinh học 8: Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào?

Xem lời giải