Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác

Bình chọn:
4.4 trên 78 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 132,133 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 132,133 VBT Sinh học 8: Hãy quan sát hình 51 – 1 SGK để hoàn chỉnh thông tin về các thành phần cấu tạo và chức năng của tai ngoài và tai giữa.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 133 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 133 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 133,134 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 133,134 VBT Sinh học 8: Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào giúp người ta nghe được?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 134 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 134 VBT Sinh học 8: Vì sao ta có thể xác định được âm phát ra từ bên phải hay bên trái?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 134 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 134 VBT Sinh học 8: Hãy làm thí nghiệm sau: Thiết kế một dụng cụ giống ống nghe của bác sĩ (hình 51 – 3 SGK) nhưng dùng 2 ống cao su nối với tai có độ dài khác nhau. Nhắm mắt và thử xác định xem có cảm nhận gì khi gãi lên trên màng cao su?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 134, 135 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 134, 135 VBT Sinh học 8: Chọn phương án đúng nhất bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu.

Xem lời giải