Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng

Bình chọn:
4.6 trên 107 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 124,125 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 124,125 VBT Sinh học 8: Quan sát hình 48-1,2 SGK cùng các chú thích trên hình, cho biết trung khu của các phản xạ vận động và phản xạ sinh dưỡng nằm ở đâu?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 125,126 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 125,126 VBT Sinh học 8: Dựa vào kết quả của bài tập 2 và 3 trên, em hãy rút ra kết luận chung về cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 126 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 126 VBT Sinh học 8: Trình bày sự giống và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 126,127 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 126,127 VBT Sinh học 8: Hãy thử trình bày phản xạ điều hòa hoạt động của tim và hệ mạch trong các trường hợp

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 127,128 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 127,128 VBT Sinh học 8: Em hãy đánh dấu × vào ô phát biểu đúng về chức năng của phân hệ giao cảm đối với các cơ quan

Xem lời giải