Bài 50. Vệ sinh mắt

Bình chọn:
4.5 trên 96 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 130,131 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 130,131 VBT Sinh học 8: Dựa vào thông tin trong bài (mục I, SGK), xây dựng bảng tổng kết sau:

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 131 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 131 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống ở những câu sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 131 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 131 VBT Sinh học 8: Nêu nguyên nhân của bệnh cận thị.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 131 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 131 VBT Sinh học 8: Tại sao người già thường phải đeo kính lão?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 131 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 131 VBT Sinh học 8: Tại sao không nên đọc sách ở những nơi thiếu ánh sáng và không nên nằm đọc sách?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 132 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 132 VBT Sinh học 8: Nêu những hậu quả của bệnh đau mắt hột và cách phòng tránh.

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 132 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 132 VBT Sinh học 8: Hãy lựa chọn các thông tin a, b, c, d, e, g ở cột B và C rồi điền vào thông tin tương ứng ở cột A.

Xem lời giải