Bài 13. Máu và môi trường trong cơ thể

Bình chọn:
4.7 trên 122 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 32,33 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1,2 mục I trang 32,33 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 32,33 VBT Sinh học 8: Chọn từ thích hợp: huyết tương, bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, điền vào chỗ trống

Xem chi tiết
Bài tập mục II trang 33 Vở bài tập Sinh học 8 Bài tập mục II trang 33 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 33 VBT Sinh học 8: Em hãy hoàn chỉnh các thông tin sau:

Xem chi tiết
Bài 1 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 34 VBT Sinh học 8: Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu?

Xem chi tiết
Bài 2 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 2 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 34 VBT Sinh học 8: Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể?

Xem chi tiết
Bài 3 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 3 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 34 VBT Sinh học 8: Cơ thể em nặng bao nhiêu kg? Đọc phần “Em có biết” và thử tính xem cơ thể em có khoảng bao nhiêu lít máu?

Xem chi tiết
Bài 4 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 4 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 34 VBT Sinh học 8: Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào?

Xem chi tiết
Bài 5 mục III trang 35 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 5 mục III trang 35 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 35 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

Xem chi tiết


Gửi bài