Bài 16. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyêt

Bình chọn:
4.4 trên 133 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 40,41 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 40,41 VBT Sinh học 8: Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 41 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 41 VBT Sinh học 8: Hãy hoàn thiện các thông tin sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 41,42 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41,42 VBT Sinh học 8: Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 42 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 8: Hệ bạch huyết gồm những thành phần nào?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 42 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 42 VBT Sinh học 8: Nêu tên vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ phân hệ nào?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 42 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 42 VBT Sinh học 8: Thử dùng tay xác định vị trí của tim trong lồng ngực của mình. Có thể dùng ngón tay để xác định điểm đập (nơi mỏm tim chạm vào thành trước của lồng ngực).

Xem lời giải