Bài 22. Vệ sinh hô hấp

Bình chọn:
4.2 trên 60 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 58, 59 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 58, 59 VBT Sinh học 8: Trong không khí có những loại tác nhân nào gây tác hại tới hoạt động hô hấp?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 59,60 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 59,60 VBT Sinh học 8: Phải làm gì để chúng ta được sống trong một bầu không khí trong lành với một hệ hô hấp khỏe mạnh?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 60 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 60 VBT Sinh học 8: Trồng nhiều cây xanh có lợi ích như thế nào trong việc làm sạch bầu không khí quanh ta?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 60 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 60 VBT Sinh học 8: Hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấp?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 60 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 60 VBT Sinh học 8: Tại sao trong đường dẫn khí của hệ hô hấp đã có những cấu trúc và cơ chế chống bụi bảo vệ phổi mà khi lao động vệ sinh hay đi đường vẫn cần đeo khẩu trang chống bụi?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 60,61 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 60,61 VBT Sinh học 8: Dung tích sống là gì? Quá trình luyện tập để tăng dung tích sống phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 61 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 61 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải