CHƯƠNG 2. VẬN ĐỘNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 18,19 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 18,19 VBT Sinh học 8: Bộ xương có chức năng gì?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 19 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 19 VBT Sinh học 8: Chức năng của bộ xương là gì?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 19 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 19 VBT Sinh học 8: Bộ xương người gồm mấy phần? Mỗi phần gồm những xương nào?

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục I trang 20,21 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 20,21 VBT Sinh học 8: Cấu tạo hình ống, nan xương ở đầu xương xếp vòng cung có ý nghĩa gì đối với chức năng nâng đỡ của xương?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 20 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 20 VBT Sinh học 8: Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của con người?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 20 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 20 VBT Sinh học 8: Vai trò của từng loại khớp là gì?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 20 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 20 VBT Sinh học 8: Hãy chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 21,22 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II trang 21,22 VBT Sinh học 8: Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 22 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 22 VBT Sinh học 8: Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương ở bảng sau bằng cách ghép chữ (a, b, c …) với số (1, 2, 3 …) sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 22 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 22 VBT Sinh học 8: Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 22,23 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 22,23 VBT Sinh học 8: Hãy giải thích vì sao xương động vật được hầm thì bở.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 23,24 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 23,24 VBT Sinh học 8: Ngồi trên ghế để thõng chân xuống, lấy búa y tế (búa cao su) gõ nhẹ vào gân xương bánh chè, thấy có hiện tượng gì xảy ra?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 24 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 24 VBT Sinh học 8: Chọn các cụm từ thích hợp: môi trường, sự co cơ, hệ thần kinh, vùng phân bố, dày, mảnh, tế bào cơ, xương cử động, cơ thể, dãn, hai xương, co, điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 24,25 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 24,25 VBT Sinh học 8: Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 25 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 25 VBT Sinh học 8: Khi các em đi hoặc đứng, hãy để ý tìm hiểu xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co? Giải thích hiện tượng đó.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 25 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 25 VBT Sinh học 8: Có khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 25 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 25 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4 mục I trang 26,27 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4 mục I Nhận thức kiến thức trang 26,27 VBT Sinh học 8: Chọn các từ, cụm từ: lực kéo, lực hút, lực đẩy, co, dãn điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 28 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 28 VBT Sinh học 8: Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 28 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 28 VBT Sinh học 8: Công của cơ là gì? Công của cơ được sử dụng vào mục đích nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất