Bài 66. Ôn tập - Tổng kết

Bình chọn:
4.7 trên 71 phiếu
Bài 1,2,3,4 mục I trang 165,166,167 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4 mục I Bài tập ôn tập học kì 2 trang 165,166,167 VBT Sinh học 8: Hãy điền vào bảng sau những sản phẩm bài tiết của các cơ quan bài tiết tương ứng

Xem lời giải

Bài 5,6,7,8,9 mục I trang 168,169,170 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5,6,7,8,9 mục I Bài tập ôn tập học kì 2 trang 168,169,170 VBT Sinh học 8: So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng bằng cách hoàn chỉnh bảng sau

Xem lời giải

Bài 1 mục II trang 170,171 Vở bài tập Sinh h ọc 8

Giải bài 1 mục II Câu hỏi ôn tập và tổng kết trang 170,171 VBT Sinh học 8: Cơ thể có những cơ chế sinh lí nào để đảm bảo tính ổn định của môi trường trong cơ thể?

Xem lời giải

Bài 2 mục II trang 171 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục II Câu hỏi ôn tập tổng kết trang 171 VBT Sinh học 8: Cơ thể có thể phản ứng lại những thay đổi của môi trường xung quanh bằng cách nào để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển? Cho ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 3 mục II trang 171 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục II Câu hỏi ôn tập tổng kết trang 171 VBT Sinh học 8: Cơ thể đã điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường trong mọi lúc, ở mọi nơi bằng cách nào? Cho ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 4 mục II trang 171 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục II Câu hỏi ôn tập tổng kết trang 171 VBT Sinh học 8: Để có thể tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc tránh không phải nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cần phải chú ý những gì?

Xem lời giải

Bài 5 mục II trang 172 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục II Câu hỏi ôn tập tổng kết trang 172 VBT Sinh học 8: Trình bày tính thống nhất trong mọi hoạt động sống của cơ thể thông qua một số ví dụ tự chọn.

Xem lời giải