CHƯƠNG 7. BÀI TIẾT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 102,103 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 102,103 VBT Sinh học 8: Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 103 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 103 VBT Sinh học 8: Chức năng của các cơ quan bài tiết là gì?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 103 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 103 VBT Sinh học 8: Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 104,105 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 104,105 VBT Sinh học 8: Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 104 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 104 VBT Sinh học 8: Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết các sản phẩm thải do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 104 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 104 VBT Sinh học 8: Nêu cấu tạo và chức năng của thận.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 105,106 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 105,106 VBT Sinh học 8: Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thông tin dưới đây bằng cách chọn các cụm từ thích hợp trong số các cụm từ sau

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 106 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 106 VBT Sinh học 8: Thực chất quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 106 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 106 VBT Sinh học 8: Sự bài tiết nước tiểu diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 106 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 106 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 107,108 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 107,108 VBT Sinh học 8: Khi các cầu thận bị viêm và suy thoái có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như thế nào về sức khỏe?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 108 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 108 VBT Sinh học 8: Để có được một hệ bài tiết nước tiểu khỏe mạnh (không bệnh tật), hoạt động bình thường, cần tránh những gì? Và cần xây dựng những thói quen nào?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 108,109 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 108,109 VBT Sinh học 8: Trong các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 109 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 109 VBT Sinh học 8: Thử đề ra kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học nếu em chưa có.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 109 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 109 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời sai.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài