Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Bình chọn:
4.5 trên 79 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 51,52 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 51,52 VBT Sinh học 8: Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 52 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 52 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 53 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 53 VBT Sinh học 8: Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 53 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 53 VBT Sinh học 8: Cấu tạo hệ hô hấp của người có gì giống và khác với hệ hô hấp của thỏ?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 53 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 53 VBT Sinh học 8: Hãy giải thích câu nói: chỉ cần ngừng thở 3 – 5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có ôxi để mà nhận.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 54 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 54 VBT Sinh học 8: Nhờ đâu mà nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hỏa, người thợ lặn có thể hoạt động bình thường trong môi trường thiếu ôxi

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 54 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 54 VBT Sinh học 8: Hãy lựa chọn các thông tin 1, 2, 3… ở cột B rồi điền vào thông tin tương ứng ở cột A.

Xem lời giải