Bài 34. Vitamin và muối khoáng

Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 89,90 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 89,90 VBT Sinh học 8: Đánh dấu × vào cho câu trả lời đúng nhất

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 90 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 90 VBT Sinh học 8: Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 91 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 91 VBT Sinh học 8: Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của cơ thể?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 91 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 91 VBT Sinh học 8: Em hãy kể những điều em biết về các loại vitamin và vai trò của các loại vitamin đó.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 91 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 91 VBT Sinh học 8: Hãy giải thích vì sao trong thời kì thuộc Pháp, đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc và Tây Nguyên phải đốt cỏ tranh lấy tro để ăn.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 91 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 91 VBT Sinh học 8: Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai?

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 91,92 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 91,92 VBT Sinh học 8: Hãy lựa chọn các thông tin a, b, c, d… ở cột (B) rồi điền vào các thông tin tương ứng ở cột (A).

Xem lời giảiHỏi bài