Bài 21. Hoạt động hô hấp

Bình chọn:
4.2 trên 35 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 55,56 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 55,56 VBT Sinh học 8: Các cơ xương ở lồng ngực đã phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để làm tăng thể tích lồng ngực khi hít vào và làm giảm thể tích lồng ngực khi thở ra?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 56 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 56 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 57 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 57 VBT Sinh học 8: Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 57 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 57 VBT Sinh học 8: Hô hấp ở cơ thể người và thỏ có gì khác nhau?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 57 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 57 VBT Sinh học 8: Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể thay đổi thế nào để đáp ứng nhu cầu đó?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 57,58 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 57,58 VBT Sinh học 8: Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong một phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ một phút (thở nhanh). Nhận xét kết quả và giải thích.

Xem lời giải