CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

Bình chọn:
4.4 trên 53 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 6,7 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 6,7 VBT Sinh học 8: Quan sát hình 2-1, 2-2 SGK để trả lời các câu hỏi:

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 7 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II trang 7 Tóm tắt ghi nhớ VBT Sinh học 8: Chọn các cụm từ: các cơ quan, thuộc lớp Thú, tạo thành một khối thống nhất, thể dịch, chức năng sống, thần kinh, điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 7,8 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 7,8 VBT Sinh học 8: Bằng một ví dụ, em hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 8 VBT Sinh học 8: Hãy ghép các thông tin 1, 2, 3… ở cột B vào thông tin tương ứng ở cột A.

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục I trang 8,9 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 8,9 VBT Sinh học 8: Quan sát hình 3 – 1 SGK, trình bày cấu tạo tế bào.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 9 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 9 VBT Sinh học 8: Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 9 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 9 VBT Sinh học 8: Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c) với mỗi số (1, 2, 3) vào ô ở bảng sau sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 10 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 10 VBT Sinh học 8: Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4 mục I trang 10,11 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4 mục I Nhận thức kiến thức trang 10,11 VBT Sinh học 8: Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 11 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 11 VBT Sinh học 8: Mô là gì? Bốn loại mô chính của cơ thể là gì? Chức năng?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 11,12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 11,12 VBT Sinh học 8: So sánh mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và về sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó.

Xem chi tiết

Bài 2 mục III trang 12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 12 VBT Sinh học 8: Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo, sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện Tóm tắt ghi nhớ trang 12 VBT Sinh học 8: So sánh 4 loại mô theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 12 VBT Sinh học 8: Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào?

Xem lời giải

Bài thực hành trang 13,14 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài thực hành trang 13,14 VBT Sinh học 8: Quan sát tế bào và mô

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 13 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 13 VBT Sinh học 8: Hãy ghép các thông tin a, b, c, d ở cột B vào thông tin tương ứng ở cột A

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 mục I trang 15,16 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4,5 mục I Nhận thức kiến thức trang 15,16 VBT Sinh học 8: Hãy nêu thành phần cấu tạo của mô thần kinh.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 16,17 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 16,17 VBT Sinh học 8: Chọn các cụm từ: đường phản hồi, điều chỉnh phản ứng, dẫn truyền, trả lời các kích thích, cảm ứng, nơron li tâm, trung ưng thần kinh, cung phản xạ, phản ứng, phản xạ, nơron hướng tâm, thông tin ngược, điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 17 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 17 VBT Sinh học 8: Phản xạ là gì? Hãy lấy vài ví dụ về phản xạ.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 17 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 17 VBT Sinh học 8: Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh của phản xạ đó.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất