Bài 17. Tim và mạch máu

Bình chọn:
4.6 trên 130 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 42,43,44 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 42,43,44 VBT Sinh học 8: Hoàn thiện bảng, Có những loại mạch máu nào?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 44 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II trang 44 Tóm tắt ghi nhớ VBT Sinh học 8: Trình bày cấu tạo của tim (các ngăn tim, thành cơ tim) liên quan đến chức năng của từng thành phần.

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 45 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 45 VBT Sinh học 8: Hãy điền chú thích các phần cấu tạo của tim vào hình dưới đây.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 2 mục III trang 45 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 45 VBT Sinh học 8: Thử tìm cách xác định động mạch và tĩnh mạch trên cổ tay của mình và nêu ra những dấu hiệu để nhận biết chúng.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 45 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 45 VBT Sinh học 8: Điền vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 45,46 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 45,46 VBT Sinh học 8: Nhìn đồng hồ và đặt tay lên ngực trái (nơi thấy rõ tiếng đập của tim) rồi tự đếm nhịp tim/phút cho bản thân mình trong 2 trạng thái (mỗi trạng thái đếm 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 phút.

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 46 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 46 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải