CHƯƠNG 6. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 78,79,80 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 78,79,80 VBT Sinh học 8: Quan sát hình 31 – 1 SGK, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời những câu sau:

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 80,81 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 80,81 VBT Sinh học 8: Trình bày sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể.

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục I trang 81,82,83 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 81,82,83 VBT Sinh học 8: Quan sát sơ đồ hình 32 – 1 SGK, hãy cho biết sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào gồm những quá trình nào?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 81 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 81 VBT Sinh học 8: Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và ở cấp độ tế bào. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở hai cấp độ này?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 81 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 81 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 83 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 83 VBT Sinh học 8: Chọn các từ, cụm từ: chuyển hóa, vật chất và năng lượng, đối lập, thống nhất, giải phóng năng lượng, quá trình tổng hợp, phân giải các chất, đặc trưng điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 84 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 84 VBT Sinh học 8: Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 84 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 84 VBT Sinh học 8: Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 84 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 84 VBT Sinh học 8: Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa với tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 84 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 84 VBT Sinh học 8: Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4 mục I trang 85,86,87 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4 mục I Nhận thức kiến thức trang 85,86,87 VBT Sinh học 8: Người ta đo thân nhiệt như thế nào và để làm gì?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 87 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 87 VBT Sinh học 8: Hãy giải thích cơ chế điều hòa thân nhiệt ở người.

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 87 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 87,88 VBT Sinh học 8: Trình bày cơ chế điều hòa thân nhiệt trong các trường hợp: trời nóng, trời oi bức và khi trời rét.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 88 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 88 VBT Sinh học 8: Hãy giải thích các câu: “Trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói”. “Rét run cầm cập”.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 88 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 88 VBT Sinh học 8: Để phòng cảm nóng, cảm lạnh, trong lao động và sinh hoạt hằng ngày em cần phải chú ý những điểm gì?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 88,89 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 88,89 VBT Sinh học 8: Đánh dấu × vào ô ở câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục I trang 89,90 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 89,90 VBT Sinh học 8: Đánh dấu × vào cho câu trả lời đúng nhất

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 90 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 90 VBT Sinh học 8: Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 91 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 91 VBT Sinh học 8: Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của cơ thể?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 91 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 91 VBT Sinh học 8: Em hãy kể những điều em biết về các loại vitamin và vai trò của các loại vitamin đó.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất