Bài 14. Bạch cầu - Miễn dịch

Bình chọn:
4.6 trên 99 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 35,36 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 35,36 VBT Sinh học 8: Sự thực bào là gì? Những loại bạch cầu nào thường tham gia thực bào?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 36 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 36 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 36 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36 VBT Sinh học 8: Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 36, 37 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36, 37 VBT Sinh học 8: Bản thân em đã có miễn dịch với những bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đó và những bệnh nào từ sự tiêm phòng (chích ngừa)?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 8: Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em những loại bệnh nào?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giảiHỏi bài