Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Bình chọn:
4.5 trên 90 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 37,38 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 37,38 VBT Sinh học 8: Ý nghĩa sự đông máu với sự sống của cơ thể?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 38,39 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 38,39 VBT Sinh học 8: Cơ thể có khả năng chống mất máu bằng cách nào? Do thành phần nào của máu tham gia?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 39 VBT Sinh học 8: Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 39 VBT Sinh học 8: Em đã bao giờ bị đứt tay hay một vết thương nào đó gây chảy máu chưa?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 39 VBT Sinh học 8: Trong gia đình em có những ai đã từng được xét nghiệm máu và có nhóm máu gì? Thử thiết lập sơ đồ quan hệ cho và nhận máu của cá nhân đó.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 40 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 40 VBT Sinh học 8: Hãy chọn các từ hay cụm từ sau để điền vào chỗ trống trong câu để câu trở nên hoàn chỉnh và hợp lí.

Xem lời giải