CHƯƠNG 4. HÔ HẤP

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 51,52 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 51,52 VBT Sinh học 8: Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 52 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 52 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 53 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 53 VBT Sinh học 8: Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 53 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 53 VBT Sinh học 8: Cấu tạo hệ hô hấp của người có gì giống và khác với hệ hô hấp của thỏ?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 53 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 53 VBT Sinh học 8: Hãy giải thích câu nói: chỉ cần ngừng thở 3 – 5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có ôxi để mà nhận.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 54 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 54 VBT Sinh học 8: Nhờ đâu mà nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hỏa, người thợ lặn có thể hoạt động bình thường trong môi trường thiếu ôxi

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 54 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 54 VBT Sinh học 8: Hãy lựa chọn các thông tin 1, 2, 3… ở cột B rồi điền vào thông tin tương ứng ở cột A.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 55,56 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 55,56 VBT Sinh học 8: Các cơ xương ở lồng ngực đã phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để làm tăng thể tích lồng ngực khi hít vào và làm giảm thể tích lồng ngực khi thở ra?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 56 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 56 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 57 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 57 VBT Sinh học 8: Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 57 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 57 VBT Sinh học 8: Hô hấp ở cơ thể người và thỏ có gì khác nhau?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 57 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 57 VBT Sinh học 8: Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể thay đổi thế nào để đáp ứng nhu cầu đó?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 57,58 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 57,58 VBT Sinh học 8: Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong một phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ một phút (thở nhanh). Nhận xét kết quả và giải thích.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 58, 59 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 58, 59 VBT Sinh học 8: Trong không khí có những loại tác nhân nào gây tác hại tới hoạt động hô hấp?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 59,60 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 59,60 VBT Sinh học 8: Phải làm gì để chúng ta được sống trong một bầu không khí trong lành với một hệ hô hấp khỏe mạnh?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 60 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 60 VBT Sinh học 8: Trồng nhiều cây xanh có lợi ích như thế nào trong việc làm sạch bầu không khí quanh ta?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 60 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 60 VBT Sinh học 8: Hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấp?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 60 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 60 VBT Sinh học 8: Tại sao trong đường dẫn khí của hệ hô hấp đã có những cấu trúc và cơ chế chống bụi bảo vệ phổi mà khi lao động vệ sinh hay đi đường vẫn cần đeo khẩu trang chống bụi?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 60,61 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 60,61 VBT Sinh học 8: Dung tích sống là gì? Quá trình luyện tập để tăng dung tích sống phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 61 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 61 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất