Bài 32. Chuyển hóa

Bình chọn:
4.8 trên 81 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 81,82,83 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 81,82,83 VBT Sinh học 8: Quan sát sơ đồ hình 32 – 1 SGK, hãy cho biết sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào gồm những quá trình nào?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 83 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 83 VBT Sinh học 8: Chọn các từ, cụm từ: chuyển hóa, vật chất và năng lượng, đối lập, thống nhất, giải phóng năng lượng, quá trình tổng hợp, phân giải các chất, đặc trưng điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 84 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 84 VBT Sinh học 8: Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 84 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 84 VBT Sinh học 8: Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 84 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 84 VBT Sinh học 8: Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa với tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 84 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 84 VBT Sinh học 8: Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

Xem lời giải