Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ

Bình chọn:
4.3 trên 85 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 23,24 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 23,24 VBT Sinh học 8: Ngồi trên ghế để thõng chân xuống, lấy búa y tế (búa cao su) gõ nhẹ vào gân xương bánh chè, thấy có hiện tượng gì xảy ra?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 24 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 24 VBT Sinh học 8: Chọn các cụm từ thích hợp: môi trường, sự co cơ, hệ thần kinh, vùng phân bố, dày, mảnh, tế bào cơ, xương cử động, cơ thể, dãn, hai xương, co, điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 24,25 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 24,25 VBT Sinh học 8: Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 25 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 25 VBT Sinh học 8: Khi các em đi hoặc đứng, hãy để ý tìm hiểu xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co? Giải thích hiện tượng đó.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 25 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 25 VBT Sinh học 8: Có khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 25 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 25 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải