CHƯƠNG 5. TIÊU HÓA

Bình chọn:
4.9 trên 76 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 63 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 63 VBT tập Sinh học 8: Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 64 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 64 VBT Sinh học 8: Thực chất của hoạt động tiêu hóa thức ăn là gì?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 64 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 64 VBT Sinh học 8: Các chất trong thức ăn được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 64 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 64 VBT Sinh học 8: Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 64,65 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 64,65 VBT Sinh học 8: Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo con đường tiêu hóa thì cần phải trải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 65,66 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 65,66 VBT Sinh học 8: Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 65 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 65 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 67 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 67 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống ở những câu sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 67 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 67 VBT Sinh học 8: Thực chất biến đổi của thức ăn trong khoang miệng là gì?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 67 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 67 VBT Sinh học 8: Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu”.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 67 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 67 VBT Sinh học 8: Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau khi tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 67,68 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 67,68 VBT Sinh học 8: Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 68 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Bài tập lí thuyết trang 68 VBT Sinh học 8: Enzim trong nước bọt có tên là gì? Enzim trong nước bọt có tác dụng như thế nào với tinh bột?

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 68,69 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục II Bài tập kĩ năng trang 68,69 VBT Sinh học 8: Trình bày lại các bước thí nghiệm xác định vai trò và điều kiện hoạt động của enzim trong nước bọt.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 69,70,71 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 69,70,71 VBT Sinh học 8: Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 71 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 71 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 71 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 71 VBT Sinh học 8: Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 71 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 71 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 72 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 72 VBT Sinh học 8: Căn cứ vào thông tin trong SGK, dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hóa nào?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 72 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 72 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất