Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Bình chọn:
4.4 trên 74 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 63 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 63 VBT tập Sinh học 8: Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 64 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 64 VBT Sinh học 8: Thực chất của hoạt động tiêu hóa thức ăn là gì?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 64 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 64 VBT Sinh học 8: Các chất trong thức ăn được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 64 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 64 VBT Sinh học 8: Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 64,65 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 64,65 VBT Sinh học 8: Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo con đường tiêu hóa thì cần phải trải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 65 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 65 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải