Bài 4. Mô

Bình chọn:
4.3 trên 91 phiếu
Bài 1,2,3,4 mục I trang 10,11 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4 mục I Nhận thức kiến thức trang 10,11 VBT Sinh học 8: Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 11 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 11 VBT Sinh học 8: Mô là gì? Bốn loại mô chính của cơ thể là gì? Chức năng?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 11,12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 11,12 VBT Sinh học 8: So sánh mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và về sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó.

Xem chi tiết

Bài 2 mục III trang 12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 12 VBT Sinh học 8: Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo, sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện Tóm tắt ghi nhớ trang 12 VBT Sinh học 8: So sánh 4 loại mô theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 12 VBT Sinh học 8: Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào?

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 13 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 13 VBT Sinh học 8: Hãy ghép các thông tin a, b, c, d ở cột B vào thông tin tương ứng ở cột A

Xem lời giải