Bài 4. Mô

Bình chọn:
4.4 trên 72 phiếu
Bài 1,2,3,4 mục I trang 10,11 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4 mục I Nhận thức kiến thức trang 10,11 VBT Sinh học 8: Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 11 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 11 VBT Sinh học 8: Mô là gì? Bốn loại mô chính của cơ thể là gì? Chức năng?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 12 VBT Sinh học 8: Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo, sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện Tóm tắt ghi nhớ trang 12 VBT Sinh học 8: So sánh 4 loại mô theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 12 VBT Sinh học 8: Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào?

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 13 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 13 VBT Sinh học 8: Hãy ghép các thông tin a, b, c, d ở cột B vào thông tin tương ứng ở cột A

Xem lời giảiHỏi bài