Bài 33. Thân nhiệt

Bình chọn:
4.3 trên 60 phiếu
Bài 1,2,3,4 mục I trang 85,86,87 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4 mục I Nhận thức kiến thức trang 85,86,87 VBT Sinh học 8: Người ta đo thân nhiệt như thế nào và để làm gì?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 87 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 87 VBT Sinh học 8: Hãy giải thích cơ chế điều hòa thân nhiệt ở người.

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 87 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 87,88 VBT Sinh học 8: Trình bày cơ chế điều hòa thân nhiệt trong các trường hợp: trời nóng, trời oi bức và khi trời rét.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 88 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 88 VBT Sinh học 8: Hãy giải thích các câu: “Trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói”. “Rét run cầm cập”.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 88 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 88 VBT Sinh học 8: Để phòng cảm nóng, cảm lạnh, trong lao động và sinh hoạt hằng ngày em cần phải chú ý những điểm gì?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 88,89 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 88,89 VBT Sinh học 8: Đánh dấu × vào ô ở câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải