Bài tập mục II trang 133 Vở bài tập Sinh học 8


Giải bài tập mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 133 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Đề bài

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Tai là bộ phận tiếp nhận âm thanh.

Sóng âm vào tai làm rung .............., truyền qua ............... vào ............... gây sự chuyển động ngoại dịch đến nội dịch trong ốc tai màng; tác động lên các .................  của cơ quan coocti nằm trên màng cơ sở hưng phấn, chuyển thành xung thẩn kinh truyền về ................ ở thuỳ thái dương cho ta nhận biết về âm thanh đã phát ra.

Tai trong còn có bộ phận tiền đình và các ống bán khuyên, tiếp nhận những thông tin về vị trí cơ thể.

Lời giải chi tiết

Tai là bộ phận tiếp nhận âm thanh.

Sóng âm vào tai làm rung màng nhĩ, truyền qua chuỗi xương tai vào tai trong gây sự chuyển động ngoại dịch đến nội dịch trong ốc tai màng; tác động lên các tế bào thụ cảm thính giác của cơ quan coocti nằm trên màng cơ sở hưng phấn, chuyển thành xung thần kinh truyền về vùng thính giác ở thùy thái dương cho ta nhận biết về âm thanh đã phát ra.

Tai trong còn có bộ phận tiền đình và các ống bán khuyên, tiếp nhận những thông tin về vị trí cơ thể.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí