Bài tập 1, 2 mục II trang 80,81 Vở bài tập Sinh học 8


Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 80,81 VBT Sinh học 8: Trình bày sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Trình bày sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể.

Lời giải chi tiết:

1. Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể: là sự trao ddooir môi trường ngoài cung cấp thức ăn, nước, muối khoáng và ôxi qua hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, đồng thời tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân hủy và khí CO2 từ cơ thể thải ra.

Câu 2

2. Trình bày sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào.

Lời giải chi tiết:

2. Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào: các chất dinh dưỡng và ôxi tiếp nhận từ máu và nước mô được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống; đồng thời các sản phẩm phân hủy được thải vào môi trường trong, đưa tới cơ quan bài tiết, còn khí CO2 được đưa tới phổi để thải ra ngoài.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí